ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НАМЕРИЕ

за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление


Декларация за използване на личните данни: С настоящето декларирам, че давам съгласието си община Димитровград и нейните служители и изпълнители да получат достъп и да обработват предоставените от мен лични данни за целите на изпълнение на проекта по Програма „Околна среда“ 2021 - 2027“ за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление. Ако изберете поле 'Съгласявам се', ще се визуализира предварителната заявка, която молим да попълните.