1. Каква ще е отоплителната система:


2. Вашето жилище е:
Брой помещения в жилищния имот

 
Брой помещения, които ще се отопляват с новия уред
 
Площ на жилищния имот (кв. м)
 
Площ на помещенията, които ще се отопляват с новия уред (кв. м)
 
Ако желаете да ползвате за отопление климатици или газови конвектори, посочете площта на всяко от помещенията:
Площ на отопляемо помещение с климатик/ газов конвектор №1 (кв. м)
Площ на отопляемо помещение с климатик/ газов конвектор №2 (кв. м)
Площ на отопляемо помещение с климатик/ газов конвектор №3 (кв. м)
Височина от пода до тавана средно (м)
 

3. Вашето жилище е:
 


Препоръчителни уреди: