Page 1 of 1 (8 items)
Групирай по:
Таблица: Основна тема
ДействиеТема (основен файл)СъдържаниеЗаданиеСрокChanged atCreated by
Varianti UTD.txt ьа аоао4ожи12 а а4а 334 10/17/2011 1:31:51 PM host
Начало.doc напиши съдържание напиши задание напиши срок 10/17/2011 10:29:08 AM host
Stefan-Education.doc анализ на показател - брой деца в една детска градина примерно съдържание за анализ 17.10.2011 10/17/2011 10:15:37 AM host
Varianti UTD3.txt ьа аоао4ожи12345 а а4а 334 10/17/2011 2:13:57 PM host

Таблица: Предложения
ДействиеОтносно темаПредложения (файл)Мнения и предложенияChanged atCreated by
Varianti UTD3.txt Varianti UTD3_2.txt Линк 4 10/17/2011 2:13:57 PM host
Stefan-Education.doc Stefan-Education.doc_1.txt Линк 5 10/17/2011 2:13:57 PM host
Stefan-Education.doc Stefan-Education.doc_2.txt Линк 6 10/17/2011 2:13:57 PM host
Varianti UTD.txt regions.dbsproject.net.sln Линк 7 10/21/2011 3:18:00 PM host
Добави основна тема
 
Добави предложения